Antivirus Akuten

Vad är ett virus?

Virus, även kallat datorvirus, är kort och gott ett program med förmågan att kunna kopiera sig självt inuti andra program utan användarens vetskap. Virus kan spridas på många olika sätt, t.ex. via e-post, CD-skivor, nätverk och fildelning.

Ordet virus används ofta felaktigt när man pratar om andra former skadlig programvara så som adware, vilket visar annonser på infekterade datorer. Virus förväxlas också ibland med trojaner (trojanska hästar) som till skillnad från virus är fristående program vilka påstår sig vara till nytta för användaren.

För att undvika virus är det absolut viktigaste att ha ett bra antivirusprogram installerat på datorn. Det är även viktigt att aldrig köra någon programvara som du inte litar på. Spel och progam som laddats ner med fildelningsprogram är ofta infekterade av virus och innebär därför en stor risktagning.

Microsoft Windows är det operativsystem som är mest utsatt för virus och det släpps daglien nya virus för Windows 7, XP och Vista så väl som äldre versioner av Windows. Förklaringen till detta är ganska enkel, där det finns flest användare finns det även störst möjligheter virusprogrammerare att orsaka skada. Självklart finns det även virus till Mac OS och UNIX, även om detta inte är i närheten så vanligt som för Windows.

När det gäller datavirus så brukar man skilja på residenta och icke-residenta virus. Icke-residenta virus består av en sökare och en replikerare. Sökarens uppgift är att hitta filer som kan infekteras. När sökaren har hittat en fil anropar den replikeraren, som i sin tur försöker infektera filen.

Residenta virus har en sökare som liknar den hos icke-residenta virus, men lägger istället replikeraren i datorns minne och säkersäller att replikeraren startas varje gång operativsystemet utför en viss åtgärd.

Om du misstänker att din dator är infekterad av ett virus bör du installera ett antivirusprogram snarast möjligt! Dagens antivirus är väldigt smarta och effektiva, vilket gör att du kan känna dig trygg i ditt datoranvändande!
Recenserade Antivirusprogram
Vi har testat och recenserat några av de bästa, snabbaste och mest pålitliga antivirusprogrammen.

Norton Antivirus
NOD32 Antivirus
F-Secure Internet Security
McAfee Internet Security
Begrepp
Vi reder ut skillnaderna mellan olika begrepp så som virus, trojaner och spyware.

Vad är ett Virus?
Vad är en Trojan?
Artiklar
Diverse artiklar om virusskydd.

Gratis Antivirus